بازگشت به نوشته‌ها
fifa world cup 2018 russia

این اعلان را به اشتراک گذارید

جدول بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش همگروه شد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ، ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E:  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۳ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر روسیه برگزار می‌شود، به شرح زیر است :

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان 👇

تاریخ و ساعت  
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰روسیهعربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰مصراروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰روسیهمصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰اروگوئهعربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰اروگوئهروسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰عربستانمصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش 👇

تاریخ و ساعت  
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ایرانمراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰اسپانیاپرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰پرتغالمراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ایراناسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ایران پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰مراکشاسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا 👇

 تاریخ و ساعت  
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰فرانسهاسترالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰پرودانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰فرانسهپرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰استرالیادانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰دانمارکفرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰استرالیاپرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه 👇

تاریخ و ساعت  
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰آرژانتینایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰کرواسینیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰آرژانتینکرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ایسلندنیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰آرژانتیننیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰کرواسیایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان 👇

تاریخ و ساعت  
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰کاستاریکاصربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰برزیلسوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰برزیلکاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰سوئیسصربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰صربستانبرزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰سوئیسکاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی 👇

تاریخ و ساعت  
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰آلمانمکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰سوئدکره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰آلمانسوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰کره جنوبیمکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰کره جنوبیآلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰مکزیکسوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس 👇

تاریخ و ساعت  
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰بلژیکپاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰انگلیستونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰بلژیکتونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰انگلیسپاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰انگلیسبلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰پاناماتونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن 👇

 تاریخ و ساعت  
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰لهستانسنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰کلمبیاژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ژاپنسنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰لهستانکلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ژاپنلهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰کلمبیاسنگال

 

گروهبندی جام جهانی 2018 روسیه

تیم ملی ایران در اولین دیدار خود روز ۲۵ خرداد مقابل مراکش قرار خواهد گرفت.

دیدار مرحله یک هشتم نهایی :

بازی چهل‌ونهم : ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم : ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم : اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم : اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم : ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم : ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم : ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم : ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) –ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی :

بازی پنجاه‌وهفتم : ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم : ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم : ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت –ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم : ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی :

بازی شصت‌ویکم : ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم : ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی :

بازی شصت‌وسوم : ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال :

بازی شصت‌وچهارم : ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی –ساعت ۱۹:۳۰

 

🔔 یکی برای نسکالو  .  .  .  نسکالو برای همه 🔔

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها
طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال